Organisatie

feitelijk-organigram-2011

Bestuur

 • Voorzitter: Marita Voogt
 • Secretaris: Astrid Osnabrugge
 • Penningmeester: Danny van Bergen
 • Technisch: To Schoenmakers
 • Algemeen: Jobert Vrijhoef

Technische Commissie

 • Wedstrijdsecretaris: To Schoenmakers
 • Trainer/coach Coördinatoren: Jack Schneiders, Hilde Steenbeek, Carin Nijhuis
 • Coördinator Scheidsrechters: Mark Tilstra
 • Coördinator Materiaal: Vacant
 • Coördinator Kleding: Caroline van der Wel

Kantinecommissie

 • Algemeen en inkoop: Klaas Pranger, Gerald van der Meer
 • Hygiëne: Vacant
 • Schoonmaak: Klaas Pranger
 • Vergunninghouders: Klaas Pranger, Steven Rothuizen

Activiteitencommissie

 • Marouska Meijer
 • Maryse van Velthuijsen
 • Annika Dam

Vertegenwoordiging Stichting Clubgebouw

 • Mark Tilstra
 • Jobert Vrijhoef neemt waar (vacature)

Sponsorcommissie

 • Vacant

PR

 • Beheer website: Jobert Vrijhoef, Gerald van der Meer
 • Facebook: bestuur
 • Instagram: Sacha van Winden

Schoolhandbalcommissie

 • To Schoenmakers
 • Judith Helmons

Ledenadministratie

 • Juliën Voogt

Nieuwsbrief

 • Bestuur

Assistentie boekhouding

 • Hans-Peter van Ginneken
 • Remco Masclé
 • Danny Schneiders

Vertrouwenscontactpersoon

 • Corina Jantzen

Werkgroep inrichting kantine

 • Matthijs Jantzen
 • Eline Augustijn
 • Gerald van der Meer

Werkgroep Beach handball

 • Klaas Pranger
 • Marita Voogt